Biologiczne oczyszczalnie FLAXIDIBLOK – oczyszczalnie najczęściej stosowane w miejscach w których zamieszkuje więcej niż  700 osób. Oczyszczalnie Flexidiblok mogą mieć zastosowanie  zarówno w większych osiedlach , wsiach jak też w miasteczkach , miastach. Oczyszczalnie są w pełni zautomatyzowane i są przystosowane do zdalnego sterowania komputerowo praktycznie z każdego miejsca. Takie rowiązanie w dużym stopniu minimalizuje koszty obsługi  obiektu.

Biologiczne oczyszczalnie FLEXIDIBLOK to nowoczesne oczyszczalnie typu SBR stosowane najczęściej jako docelowe oczyszczalnie. Najczęściej oczyszczalnie Flexidiblok stosuje się w miejscach w których ilość zamieszkujących jest wieksza niż 800 RLM. Można je równiez stosować w sytuacjach kiedy ilość zamieszkujących jest mniejsza , ale nie ma to uzasadnienie ekonomicznego i warto się w takiej sytuacji zastanowić nad rozwiązaniem alternatywnym czyli wybierać pomiędzy oczyszczalniami MONOBLOK lub TOPAS.

FLEXIDIBLOK to oczyszczalnie o dużej zdolności oczyszczania , a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom istnieje możliwość ciągłej kontroli i sterowania. Część czynności związanych ze sterowaniem może odbywać się zdalnie , za pośrednictwem internetu i może być prowadzona z  pozycji producenta oczyszczalni. Takie rozwiązanie bardzo upraszcza obsługę oczyszczalni i minimalizuje czas obsługi a jednocześnie zapewnia fachową obsługę i optymalną pracę oczyszczalni. W takich sytuacjach bezpośrednia obsługa ogranicza się głównie do sprawdzania stanu instalacji i pobrania próbek ścieków.