Trudne ukształtowanie terenu i skomplikowane warunki geologiczne, utrudniają zainstalowanie klasycznej oczyszczalni ścieków, czy też przyłączenie gospodarstwa do grawitacyjnej kanalizacji zbiorczej. W takiej sytuacji doskonale sprawdzą się nasze przepompownie ścieków nazywane inaczej systemem kanalizacji ciśnieniowej. Dzięki nim możliwe będzie przetransportowanie medium na dowolną wysokość czy odległość, tak aby docelowo trafiło ono do kanalizacji zbiorczej.

Nasza firma jest w stanie dostarczyć przepompownie o różnej charakterystyce i odmiennych zastosowaniach, na podstawie projektu dostarczonego nam przez inwestora. Określa on warunki, które ma spełniać instalacja, a my odpowiednio ją konfigurujemy, dobierając wymiar i średnicę zbiornika, sterownik, a także wewnętrzny element tłoczący. W naszych konstrukcjach wykorzystujemy efektywne, niezawodne i przetestowane w wielu sytuacjach pompy zatapialne takich producentów jak Cerpaci Technika s. r. o. Czechy, DAE s. r. o. Czechy czy też NORIA.

Projekt i pozwolenie na wykonanie systemu kanalizacji ciśnieniowej

Jako, że jest to instalacja, której ewentualna awaria mogłaby mieć poważny wpływ na środowisko naturalne, to do jej wykonania konieczna jest zgoda miejscowego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Dodatkowo muszą Państwo posiadać gotowy projekt przepompowni, na którym wyszczególnione zostaną warunki, jakie ma spełniać system kanalizacji ciśnieniowej.

Po otrzymaniu zgody od odpowiedniego organu administracyjnego, nasi specjaliści mogą przystąpić do prac montażowych na podstawie przekazanego nam projektu. Rozmiar i czas trwania robót uzależniony jest przede wszystkim od warunków gruntowych, a także miejsca, w którym ma pracować system kanalizacji ciśnieniowej, jednak z naszego doświadczenia wynika, iż nie jest on długotrwały.

Rodzaje przepompowni ścieków

Wykonujemy przepompownie ścieków o ograniczonej wielkości. Proponujemy zarówno małe systemy, dedykowane dla indywidualnych gospodarstw domowych, jak i też nieco większe, które będą w stanie efektywnie odprowadzać fekalia i innego rodzaju nieczystości z osiedla mieszkaniowego czy też wsi. Pomożemy Państwu w dobraniu najskuteczniejszego rozwiązania, które będzie najlepiej odpowiadać waszym potrzebom.

Wewnątrz systemu montowane są układy tłoczne, wykonane z rur odpornych na żrące ścieki, a więc z PP lub stali kwasoodpornej. Standardowo montowane są dwa układy tłoczne, a w przypadku małych, przydomowych przepompowni stosujemy jeden układ tłoczny. Jednak również w tym aspekcie pozostawiamy dowolność projektantowi lub inwestorowi. Każdy zainstalowany przez nas układ tłoczny jest wyposażony w zawory zwrotne i odcinające, a w niektórych przypadkach również w króćce czyszczące. Gwarantuje to efektywną pracę pomp, a także dodatkowo zwiększa szczelność całej instalacji.

Dodatkowo, integralną częścią naszych systemów kanalizacji ciśnieniowej jest system sterowania, który programujemy według wytycznych zamawiającego. Na podstawie informacji od inwestora na temat warunków, w których będzie pracować instalacja, w odpowiedni sposób programujemy sterownik. Dzięki temu system jest w całości zautomatyzowany i nie wymaga dodatkowej obsługi.

Do zamówionej instalacji dołączamy również instrukcję obsługi, przy pomocy której będą Państwo mogli samodzielnie zmienić parametry pracy urządzenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Wysoka jakość naszych przepompowni ścieków

Szczelność naszych konstrukcji jest gwarantowana przez materiały, z których wykonujemy zbiornik. Najczęściej stosuje się PP (polipropylen) lub PE (polietylen), a więc tworzywa charakteryzujące się bardzo dobrą odpornością na czynniki chemiczne i uszkodzenia zewnętrzne. Na życzenie inwestora jesteśmy w stanie również wykonać ciężki zbiornik z betonu lub polimerobetonu.

Wszystkie wykonywane przez nas systemy kanalizacji ciśnieniowej są zgodne z normą PN EN 12056-4, która określa prawidłowy sposób projektowania i wykonywania instalacji odpowiedzialnych za przepompownie ścieków z fekaliami i bez, w układach kanalizacyjnych budynków, wraz z ewentualnymi przyłączami.

Jesteśmy w stanie także wyposażyć istniejące zbiorniki betonowe w systemy tłoczące oraz sterowanie zgodne z projektem i wymaganiami inwestora.

Do każdego powierzonego nam zlecenia podchodzimy indywidualnie. Zapewniamy jednak, iż wszystkie wykonane przez nas instalacje są kompatybilne z oczyszczalniami dostępnymi w naszej ofercie, a także instalacjami innych producentów.


Przydomowa przepompownia
Zestaw tłoczny
Duża przepompownia

przepompownia_miniaturka  
przepompownia_miniaturka2
Przepompownia_dua

Przydomowa przepompownia ścieków , jest kompletnym urządzeniem przystosowanym do pracy po zamontowaniu , bez konieczności stałego nadzorowania.
Zestaw pompowy przeznaczony do przepompowni ścieków lub wody może być wykonany z rur PP , PE lub na życzenie zamawiajacego w całości ze stali kwasoodpornej.
Przkładowa przepompownia ścieków wykonana z PE (polietylenu) o mocnej konstrukcji i dużej wytrzymałości.