Są pośrednim rozwiązaniem pomiędzy oczyszczalniami kompaktowymi typu TOPAS, a oczyszczalniami komunalnymi typu FLEXIDIBLOK. Technologia MONOBLOK-T opracowana została przede wszystkim z myślą o stosowaniu jej w sytuacji kiedy, nie ma możliwości z uwagi na jej wielkość zastosowania technologii TOPAS , ale też nie da się jeszcze wykorzystać technologii  FLEXIDIBLOK. Innymi słowy jest to technologia stosowana głównie w sytuacjach w których przewiduje się rozbudowę oczyszczalni. Projekt z góry uwzględnia możliwość rozbudowy oczyszczalni i przejścia z technologii MONOBLOK do technologii FLEXIDIBLOK.

MONOBLOK-T jest technologią chronioną przez międzynarodowe patenty. Jest to rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju – wyśmienicie sprawdza się wszędzie tam, gdzie należy zainstalować oczyszczalnie o wielkości od 400 RLM do 1000 RLM.

Oczyszczalnie ścieków MONOBLOK-T najczęściej stosowane są w takich miejscach, gdzie przewidywana jest docelowa rozbudowa oczyszczalni podyktowana zwiększającą się liczbą mieszkańców. Możliwość rozbudowy oczyszczalni MONOBLOK do technologii FLEXIDIBLOK w stosunkowo łatwy sposób to największy jej atut.

Technologia MONOBLOK-T to rozwiązanie równie skuteczne, co technologia FLEXIDIBLOK, jest jednak rozwiązaniem szczególnym i stosowanym w szczególnych warunkach